کاندیداهای مجلس مواضع خود را علیه پدرخواندگان فتنه بیان کنند فرمانده سپاه ناحیه نهاوند:

کاندیداهای مجلس مواضع خود را علیه پدرخواندگان فتنه بیان کنند

نهاوند- فرمانده سپاه ناحیه نهاوند بابیان اینکه فتنه‌هایی که از گذشته تاکنون بر این ملت تحمیل شده خسارات فراوانی داشته، گفت: کاندیداها مواضع خود را علیه پدرخواندگان فتنه بیان کنند. به گزارش پرس شیعه، سرهنگ کامران...