تشکیل نیروی امنیتی سُنی در استان الانبار الحیات طرح جدید آمریکایی‌ها را لو داد

تشکیل نیروی امنیتی سُنی در استان الانبار

روزنامه سعودی الحیات در مطلبی نوشت آمریکا در تلاش است تا یک نیروی امنیتی از اهل سنت عراق تشکیل دهد تا بعد از آزادسازی شهرهای تحت تصرف داعش اداره آنها را به این نیروها واگذار کند. به گزارش پرس شیعه ، روزنامه سعودی الحیات...