روسیه در کانال سوئز “منطقه صنعتی” ایجاد می‌کند روسیه و مصر:

روسیه در کانال سوئز “منطقه صنعتی” ایجاد می‌کند

روسیه و مصر آماده امضای یادداشت تفاهمی برای ایجاد منطقه صنعتی روسیه در مجاورت کانال سوئز هستند. به گزارش پرس شیعه، مسکو و قاهره در نشست کمیته اقتصادی مشترک که اواخر هفته جاری برگزار می شود، موضوع ایجاد منطقه صنعتی...