پاریس دستور تخلیه مهاجرین از جنگل کاله را صادر کرد

پاریس دستور تخلیه مهاجرین از جنگل کاله را صادر کرد

دولت پاریس در تلاش برای جلوگیری از ورود سیل مهاجرت به کانال مانش دستور تخریب اردوگاه معروف شهر بندری «کاله» را صادر کرد. به گزارش پرس شیعه، به نقل از فرانس پرس، دولت پاریس دیروز جمعه با تخریب محل زندگی صدها آواره ساکن...