واکنش کاربران سعودی به کاهش حقوق در عربستان

واکنش کاربران سعودی به کاهش حقوق در عربستان

انتشار هشتگی با عنوان کاهش حقوق در عربستان با واکنش‌ های گسترده کاربران در شبکه‌ های اجتماعی روبرو شد. به گزارش پرس شیعه؛ کاربران درشبکه های اجتماعی از گزارش های مربوط به تصمیم دولت سعودی برای کاهش حقوق درقالب برنامه...