آیا محمود عباس عامل “کا گ ب” بوده است؟

آیا محمود عباس عامل “کا گ ب” بوده است؟

یکی از افسران اداره اطلاعات و امنیت اتحاد جماهیر شوروی سابق "KGB" که اکنون در یکی از کشورهای غربی پناهنده شده مدعی شد که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مزدور این اداره بوده است. به گزارش پرس شیعه؛ شبکه یک...