نوشته هایی با برچسب "کتاب اسوه عارفان"

خبر مرحوم قاضی از مشاهدات توحیدی یکی از عارفان

خبر مرحوم قاضی از مشاهدات توحیدی یکی از عارفان

مرحوم حضرت آیت الله العظمی سید علی آقا قاضی از مشاهدات توحیدی یکی از علمای نجف خبر می‌دهد. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله سعادت پرور می‌فرمود: در زمان مرحوم آیت الحق و العرفان آقا سید علی قاضی، سیدی عارف و موحد به نام آقا...

حقیقت طی الارض از زبان مرحوم قاضی

حقیقت طی الارض از زبان مرحوم قاضی

مرحوم آیت الله العظمی سید علی آقا قاضی در یک جمله حقیقت طیّ الارض را بیان کرده است. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله سید محمد حسین طهرانی از علامه طباطبایی تبریزی پرسیدند: حقیقت «طیّ الارض» چیست؟ و روی چه میزان از موازین...