نوشته هایی با برچسب "کتاب اسوه عرفان"

حافظ شیرازی از دیدگاه مرحوم قاضی

حافظ شیرازی از دیدگاه مرحوم قاضی

مرحوم حضرت آیت الله العظمی سید علی آقا قاضی حافظ شیرازی را عارف کاملی می دانستند... به گزارش پرس شیعه؛ مرحوم حضرت آیت الله العظمی سید علی آقا قاضی، حافظ شیرازی را هم عارفی کامل می دانستند و اشعار مختلف او را شرح منازل و...

تکریم نام مرحوم قاضی از سوی علامه طباطبایی

تکریم نام مرحوم قاضی از سوی علامه طباطبایی

علامه طباطبایی می خواستند لقب قاضی منحصراً به یگانه استاد ارجمندشان مرحوم حاج سید علی آقا قاضی منحصر گردد؛ و ایشان از جهت تکریم و تجلیل از مقام استاد، در شهرت و معروفیت، با وی شریک نباشند! به گزارش پرس شیعه، علامه طهرانی...