ماجرای شهید رحیمی و دعای کمیل با زندانیان

ماجرای شهید رحیمی و دعای کمیل با زندانیان

مجلس حال و هوای خیلی خوبی پیدا کرده بود. دعا که تمام شد، به طرف در مصلی رفتم. یکی از زندانیان که منتظر بقیه بود، رو به من کرد و پرسید: «وعده گذاشتیم همگی این جا جمع شویم، پس بقیه کجایند؟»  در خاطره ای درباره شهید دکتر سید...