توصیه آیت الله حسن زاده آملی در خصوص میزان کار در ایام جوانی حجت الاسلام و المسلمین حسینی آملی :

توصیه آیت الله حسن زاده آملی در خصوص میزان کار در ایام جوانی

آیت الله حسن زاده آملی همیشه نصیحت می کنند که در جوانی به شکلی کار کنید که در پیری از کار افتاده نشوید، زیرا انسان کارهای بسیاری در پیری دارد که باید آنها را انجام دهد، ولی پیرمرد از کارافتاده از توفیقات بسیاری محروم می...