کتاب دوران عقد منتشرشد

کتاب دوران عقد منتشرشد

کتاب دوران عقداثر هادی حسین خانی از مجموعه کتابهای مهارت های طلبگی از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشرشد. به گزارش پرس شیعه؛ دوران عقد، یکی از مهم ترین و سرنوشت ساز ترین برهه های زندگی هر فرد است....