ارائه تصویر نادرست از اسلام در کتاب ‎های آموزشی مدارس کره جنوبی

ارائه تصویر نادرست از اسلام در کتاب ‎های آموزشی مدارس کره جنوبی

نتایج یک بررسی جدید در کره جنوبی نشان می دهد که کتاب های آموزشی در مدارس این کشور تصویر نادرستی از دین اسلام به کودکان کره ای نشان می دهند. به گزارش پرس شیعه؛ نتایج یک بررسی جدید در کره جنوبی نشان می دهد که کتاب های...