نشست‌های کتابخوان: حرکتی موثر اما نیازمند حمایت و مشارکت در اجرا مرور یک حرکت فرهنگی در حوزه کتاب؛

نشست‌های کتابخوان: حرکتی موثر اما نیازمند حمایت و مشارکت در اجرا

برگزاری نشستهای کتابخوان توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان حرکتی موثر در ترویج کتابخوانی که در درازمدت به ثمر می نشیند، نیازمند حمایت و مشارکت دستگاه های فرهنگی کشور است. به گزارش پرس شیعه به نقل ازمهر، گروه...