دستور العمل سعودی برای کتک زدن زنان

دستور العمل سعودی برای کتک زدن زنان

یک متخصص سعودی در مسائل ازدواج و خانواده، ویدیویی را درباره چگونگی کتک زدن زنان منتشر کرد. به گزارش پرس شیعه؛ خالد الصقعبی در کلیپ ویدیویی آموزشی خود گفت: می دانم این یک موضوع پیچیده است و خطرات زیادی دارد، اما هدف این...