کارگاه آموزشی ،معرفی کتیبه‌های پیش از اسلام ایران در پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر؛

کارگاه آموزشی ،معرفی کتیبه‌های پیش از اسلام ایران

کارگاه آموزشی معرفی کتیبه‌های پیش از اسلام ایران در پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر برگزار می‌شود. به گزارش پرس شیعه؛ کارگاه آموزشی «معرفی کتیبه‌های پیش از اسلام ایران» به همت گروه تاریخ هنر پژوهشکده هنر و با حضور دکتر...