دولت عربستان کت و شلوار پوشیدن را ممنوع کرد!

دولت عربستان کت و شلوار پوشیدن را ممنوع کرد!

دولت سعودی همه مسئولان این کشور را موظف کرد تا در سفرهای رسمی دشداشه و عبا بپوشند و عقال بر سر بگذارند. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه عکاظ عربستان نوشت که طبق دستورات مراجع بالا، همه نمایندگان عربستان در خارج از کشور باید...