کنگره کره شمالی طرح تقویت تسلیحات هسته‌ ای این کشور را تصویب کرد

کنگره کره شمالی طرح تقویت تسلیحات هسته‌ ای این کشور را تصویب کرد

کنگره حزب کارگران کره شمالی در یکی از معدود جلسات خود طرح تقویت تسلیحات هسته ای این کشور را در مقابل تهدیدهای خارجی تصویب کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، کنگره حزب کارگران کره شمالی در یکی از معدود جلسات خود در...