کرکره هوشمند ساخته شد نوآوری در فناوری های نو ظهور؛

کرکره هوشمند ساخته شد

کرکره هوشمند را می توان به عنوان تازه ترین نوآوری در عرصه هوشمند سازی خانه ها به شمار آورد. به گزارش پرس شیعه؛ به کارگیری اشیای هوشمند در خانه ها به سرعت در حال گسترش است. اگر تا دیروز این نگرش در حد استفاده از نمونه های...