مشارکت حداکثری مردم در انتخابات امری مهم و سفارش شده است فرماندار نهاوند:

مشارکت حداکثری مردم در انتخابات امری مهم و سفارش شده است

نهاوند- فرماندار نهاوند بابیان اینکه حضور مردم در انتخابات موجب نقش بر آب شدن توطئه‌های دشمنان می‌شوند، گفت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات امری مهم و سفارش شده است. به گزارش پرس شیعه،کریم حمیدوند ظهر جمعه در سخنان...