تسلط حشد الشعبی بر ۳ پایگاه اصلی داعش در شهر بعقوبه شورای استانداری دیالی خبر داد؛

تسلط حشد الشعبی بر ۳ پایگاه اصلی داعش در شهر بعقوبه

کریم عبدالله عضو شورای استانداری دیالی عراق از تسلط نیروهای حشد الشعبی بر ۳ پایگاه اصلی تکفیریهای داعش در شهر بعقوبه واقع در این استان خبر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از شبکه سومریه نیوز، «کریم عبدالله» عضو شورای...