حکم حبس ابد برای ۱۱ نفر در هند به دلیل مشارکت در کشتار مسلمانان

حکم حبس ابد برای ۱۱ نفر در هند به دلیل مشارکت در کشتار مسلمانان

دادگاهی در هند یازده نفر را به دلیل مشارکت در خشونت های ضد مسلمانان در ایالت گجرات در سال ۲۰۰۲ میلادی به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از «بی بی سی»، این افراد جزو گروهی بودند که به مجتمع مسکونی «گلبرگ» در...