ژاپن به فیلیپین کشتی جاسوسی می‌دهد در اقدامی مغایر با منافع چین،

ژاپن به فیلیپین کشتی جاسوسی می‌دهد

تامین کشتی های تجسس و شناسایی برای فیلیپین، نشانه تمایل آشکار ژاپن برای به چالش کشیدن پکن در دریای چین جنوبی است. به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، دولت توکیو در اقدامی که موجب خشم پکن خواهد شد از قصد خود به تامین دو...