کشف اسلحه و مهمات سعودی در صنعا

کشف اسلحه و مهمات سعودی در صنعا

نیروهای امنیتی استان صنعا در شمال یمن در خانۀ یکی از مسؤولان حزب اصلاح تعدادی موشک و اسلحه سعودی، کشف و ضبط کردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از سبأ نت ؛ نیروهای پلیس و کمیته های مردمی پس از دریافت اطلاعات دقیق به...