کشف اسناد قوانین داعش درباره زنان

کشف اسناد قوانین داعش درباره زنان

یکی از اسناد داعش مربوط به قوانین این گروه تروریستی در خصوص زنان که به تازگی از سوی نیروهای مورد حمایت آمریکا در مناطقی در سوریه و عراق کشف شده نشان می دهد که عناصر زن داعشی در سایه خلافت این گروه افراطی چگونه روزگار می...