کشف سیاره “شبیه زمین”در نزدیکی منظومه شمسی

کشف سیاره “شبیه زمین”در نزدیکی منظومه شمسی

ستاره‌ شناسان می‌گویند سیاره‌ ای را در نزدیکی منظومه شمسی شناسایی کردند که تقریبا هم اندازه کره زمین است و به دور ستاره پروکسیما قنطورس می‌چرخد. به گزارش پرس شیعه؛ دانشمندان بر اساس محاسبات خود بروی جرم و چگالی این...