بازگشایی مسجدی در فرانسه پس از ۱۵ سال کشمکش

بازگشایی مسجدی در فرانسه پس از ۱۵ سال کشمکش

مسجد شهر نیس فرانسه پس از ۱۵ سال کشمکش با شهرداری، نخستین بار درهایش را به روی نمازگزاران گشود. به گزارش پرس شیعه به نقل از تقریب،"فیلیپ پرادال" شهردار جدید شهر نیس واقع در جنوب فرانسه، دیروز پس از ۱۵ سال کشمکش موسسه...