مردم اروپا با برپایی تظاهرات بهبود اوضاع آوارگان را خواستار شدند

مردم اروپا با برپایی تظاهرات بهبود اوضاع آوارگان را خواستار شدند

در پی اقدام برخی کشورهای اروپایی برای ایجاد موانعی بر سر ورود مهاجران و در پی آن وخامت وضعیت پناهجویان، مردم اروپا با برپایی تظاهراتی بهبود اوضاع آوارگان را خواستار شدند. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از یورونیوز، در پی...