ایران پس از توافق هسته‌ای نگاهش به کشورهای شرقی جدی‌ تر خواهد بود لاریجانی در دیدار رئیس‌جمهور ویتنام:

ایران پس از توافق هسته‌ای نگاهش به کشورهای شرقی جدی‌ تر خواهد بود

رئیس مجلس با بیان اینکه ایران پس از توافق هسته‌ای نگاهش به کشورهای شرقی جدی‌تر خواهد بود و سال‌های آتی قطعا سال‌های رشد کشورهای شرقی می‌باشد، گفت: توافق‌نامه هسته‌ای باعث شد که تجار زیادی از کشورهای اروپایی به...