دیلی تلگراف: غرب به زبان روسیه سخن می‌ گوید

دیلی تلگراف: غرب به زبان روسیه سخن می‌ گوید

روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف با اشاره به تمایل کشورهای غربی برای پایان بحران و جنگ سوریه نوشت "غرب اکنون به زبان روسیه سخن می گوید". به گزارش پرس شیعه؛ "ساره لین" درمقاله ای در روزنامه دیلی تلگراف تأکید کرد، " کشورهای...