برنامه و اراده دولت، گسترش روابط با همه کشورها بویژه همسایگان است روحانی در جمع ایرانیان مقیم ترکیه:

برنامه و اراده دولت، گسترش روابط با همه کشورها بویژه همسایگان است

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران همواره خواستار ثبات، آرامش و صلح در همه کشورها بویژه کشورهای منطقه است ،گفت: برنامه و اراده دولت، گسترش روابط با همه کشورها بویژه همسایگان است. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه اطلاع...