ایران و کشورهای همسایه از قابلیت‌های فراوان برای همکاری برخوردارند یهرام قاسمی:

ایران و کشورهای همسایه از قابلیت‌های فراوان برای همکاری برخوردارند

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به رویکرد مثبت رئیس مجلس کویت در ارتباط با ایران، گفت: ایران وکشورهای همسایه از قابلیت‌های فراوان برای همکاری برخوردارند. به گزارش پرس شیعه؛ بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در...