سوء استفاده اخلاقی کشیش آمریکایی از یک خردسال

سوء استفاده اخلاقی کشیش آمریکایی از یک خردسال

پیدا شدن مدارکی دال بر سوءاستفاده یک کشیش و رییس سابق دبیرستان کاتولیک لانگ آیلند آمریکا، سبب شد که مقامات مدرسه و کلیسای محلی او را از مقامش معلق کنند. به گزارش پرس شیعه؛ در ادامه انتشار خبرهایی درباره...