مهاجمان به کلیسای فرانسه یک کشیش را سر بریدند

مهاجمان به کلیسای فرانسه یک کشیش را سر بریدند

دو فرد مسلح که به کلیسایی در شهر «روان» واقع در شمال فرانسه یورش برده بودند، یک کشیش را سَر بریدند. به گزارش پرس شیعه به نقل از روزنامه «لوفیگارو»، یک کشیش در جریان یورش دو فرد مسلح به کلیسایی در شهر روان فرانسه سَر...