با فریب دیگران خود را فریب داده ایم قطره ای ازدریا

با فریب دیگران خود را فریب داده ایم

منافقان، گمان می ‌کنند افرادی زرنگ و زیرک هستند و می ‌توانند خدا و مؤمنان را فریب دهند و از امتیازات مسلمانان برخوردار شوند ،در حالی ‌که خداوند از کفر باطنی آن ‌ها آگاه است . به گزارش پرس شیعه؛ استاد قرائتی در ادامه...