نظر یکی از رهبران سابق اخوان درباره حماس و شیعیان

نظر یکی از رهبران سابق اخوان درباره حماس و شیعیان

کمال الهلباوی از رهبران سابق گروه اخوان المسلمین مصر، با دفاع از جنبش حماس تاکید کرد که هرگز به اخوان نخواهد کشت. به گزارش پرس شیعه؛ کمال الهلباوی از رهبران سابق گروه اخوان المسلمین مصر در گفت وگو با برنامه "گفتگوی...