ورود کماندار سفید به کتابفروشی‌ها

ورود کماندار سفید به کتابفروشی‌ها

کتاب «کماندار سفید» نوشته جیمز هوستون با ترجمه علی خاکبازان از سوی شرکت انتشارات ویژه نشر منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ جیمز هوستون نویسنده کتاب «کماندار سفید» استاد بازنشسته الهیات معنوی در کالج رجنت ونکوور بریتیش...