کمپین عاشورایی؛ پاسخ مردم به حرمت شکنی آل خلیفه

کمپین عاشورایی؛ پاسخ مردم به حرمت شکنی آل خلیفه

مرکز حقوق بشر بحرین و شماری از نهادهای حقوقی این کشور از شهروندان بحرینی خواستند در کمپینی توییتری که علیه حرمت شکنی رژیم آل خلیفه در ماه محرم ایجاد شده است، شرکت کنند. به گزارش پرس شیعه؛ پایگاه منامه پست نوشت یوسف...