کمپ ترک گناه؛ گناه شناسی و گناه گریزی از منظر اخلاقی منتشر شد معرفی کتاب؛

کمپ ترک گناه؛ گناه شناسی و گناه گریزی از منظر اخلاقی منتشر شد

کتاب کمپ ترک گناه اثر فرج‌ الله هدایت نیاگنجی محقق مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد. به گزارش پرس شیعه؛ کتاب کمپ ترک گناه گناه شناسی و گناه گریزی از منظر اخلاقی درصدد است تا واژه ها و عبارات...