کمک هسته‌ ای رژیم صهیونیستی به هند؛ چگونه و چرا؟!

کمک هسته‌ ای رژیم صهیونیستی به هند؛ چگونه و چرا؟!

رژیم صهیونیستی به طور پنهانی به هند در زمینه برنامه هسته‌ ای و افزایش توانمندی اتمی و موشکی این کشور در مقابل برتری بر همسایه مسلمانش یعنی پاکستان کمک می‌کند. به گزارش پرس شیعه؛ این مطلب را مجله صهیونیستی "اسراییل...