تأکید کمیته هماهنگی عراق بر اصلاح گسترده دولت

تأکید کمیته هماهنگی عراق بر اصلاح گسترده دولت

کمیته عالی هماهنگی عراق تصمیم نخست وزیر برای ترمیم کابینه را بسیار مهم ارزیابی کرد و از احتمال تغییرات گسترده در آن خبر داد. به گزارش پرس شیعه، این کمیته با صدور بیانیه ای که یک نسخه آن در اختیار سایت السومریه نیوز قرار...