تذکر روسیه به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل

تذکر روسیه به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره حدود اختیاراتش تذکر داد. به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم "ماریا زاخارووا" گفت: اظهارات کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل (زید بن رعد حسین)...