درخواست طرح دعوی در خصوص جنایات کاران جنگ در سوریه پائولو پینیرو مطرح کرد؛

درخواست طرح دعوی در خصوص جنایات کاران جنگ در سوریه

رئیس کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل درباره سوریه در سخنانی درخواست کرد که علیه جنایت کاران جنگ در سوریه اقامه دعوی شود. به گزارش پرس شیعه؛ «پائولو پینیرو» رئیس کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل...