رئیس جدید دستگاه اطلاعاتی لبنان انتخاب شد

رئیس جدید دستگاه اطلاعاتی لبنان انتخاب شد

وزیر دفاع لبنان سرتیپ ستاد "کمیل ضاهر" را به عنوان مدیر جدید دستگاه اطللاعاتی این کشور معرفی کرد. به گزارش پرس شیعه؛ به نقل از شکبه خبری المنار، سمیر مقبل وزیر دفاع لبنان سرتیپ ستاد "کمیل ضاهر" را به عنوان مدیر جدید...