طالبان به کندوز حمله کرد

طالبان به کندوز حمله کرد

جنگجویان طالبان دوباره به شهر کندوز افغانستان حمله کردند. به گزارش پرس شیعه؛ این حمله یکسال بعد از آخرین حمله طالبان به کندوز صورت گرفته است. عناصر طالبان سال گذشته به این شهر حمله کرده و کنترل آن را برای مدت کوتاهی...