کنسولگری سوریه در کانادا تعطیل شد

کنسولگری سوریه در کانادا تعطیل شد

وزارت خارجه کانادا با صدور حکمی، کنسولگری سوریه در شهر مونترال این کشور را تعطیل کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از سی بی اس، وزارت خارجه کانادا حکم تعطیلی کنسولگری سوریه در این کشور را صادر کرد. بر اساس این حکم، همچنین...