مشارکت در کنفرانس هرتزلیا ؛ رسوایی جدید مخالفان سوری

مشارکت در کنفرانس هرتزلیا ؛ رسوایی جدید مخالفان سوری

مشارکت هیئت مخالفان سوری در کنفرانس امنیتی هرتزلیای رژیم صهیونیستی بیش از پیش باعث رسوایی این گروه شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه خبری العهد، هر روز برگ جدیدی از دفتر رسوایی های مخالفان سوری رو می شود و در صورتی...