بدون استقرار گفتمان رحمت گرایی، مبارزه با افراطی گری دشوار است مبلغی در کنفرانس روسیه:

بدون استقرار گفتمان رحمت گرایی، مبارزه با افراطی گری دشوار است

احمد مبلغی، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: رحمت الهی چتری گسترده تر از دایره اتباع ادیان را گسترده و بشریت را تحت پوشش اقتضائات رحمت گستر خود قرار داده است. به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام دکتر احمد مبلغی رئیس دانشگاه...