خوشگذرانی شاه سعودی و غیبت در کنفرانس عربی

خوشگذرانی شاه سعودی و غیبت در کنفرانس عربی

علت غیبت شاه سعودی در بیست و هفتمین دوره کنفرانس سران عرب در نواکشوت پایتخت موریتانی فاش شد. به گزارش پرس شیعه؛ شماری از پادشاهان و امرای کشورهای عرب حوزه خلیج فارس ماندن در "مغرب" را به شرکت در بیست و هفتمین دوره...