سران دولت وحدت ملی افغانستان در کنفرانس ناتو در ورشو شرکت می کنند مشاور امنیت ملی افغانستان:

سران دولت وحدت ملی افغانستان در کنفرانس ناتو در ورشو شرکت می کنند

مشاور امنیت ملی افغانستان گفت: رهبران دولت وحدت ملی افغانستان با برنامه های مشخصی در کنفرانس سران ناتو در ورشو حضور می یابند. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری «جمهور»، «محمد حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی افغانستان...