خوشحالی صهیونیستها از بیانیه پایانی کنفرانس پاریس

خوشحالی صهیونیستها از بیانیه پایانی کنفرانس پاریس

رژیم صهیونیستی از بیانیه پایانی کنفرانس پاریس اظهار خشنودی کرد. به گزارش پرس شیعه؛ کنفرانس صلح خاورمیانه جمعه گذشته در پاریس به کار خود پایان داد ولی بیانیه پایانی آن هیچ اشاره ای به بیت المقدس به عنوان پایتخت فلسطین...